Dynamiczne okna dialogowe w CSS, Javascript i jQuery – cz. 2

Proste i lekkie rozwiązanie starego problemu: wyskakujące, stylizowalne okna dialogowe w aplikacjach webowych przy pomocy odrobiny javascriptu, biblioteki jquery i css. Ta metoda nie korzysta z żadnych specjalistycznych i rozbudowanych pluginów, które tylko zwiększają wagę całego serwisu lub aplikacji. Cz. 2 obejmuje część css-ową i html.
Video Rating: 5 / 5

Nessa video aula aprenderemos a como criar um chat com PHP
Video Rating: 5 / 5

About Admin