Drupal i jquery – Drupalowe Szorty #1

Rozwijane/zwijane menu na stronie drupalowej dzięki jquery. Skrypt i css do wglądu na stronie idrupal.pl

About Admin